Pieter Kers

ontwerpen, maken en doen
Studio Kers ontwerpt en maakt producten met inhoud zoals boeken, brochures, huisstijlen en websites. Wij ontwerpen in opdracht, managen projecten op verzoek en publiceren sporadisch voor eigen risico. We zijn pleitbezorgers van een circulaire economie en daarom specialiseren we in EcoDesign. Studio Kers is het bedrijf van Pieter Kers en onderscheidt zich door een sterke (inhoudelijke) betrokkenheid bij projecten en een duidelijke focus op het eindresultaat van projecten.

 

 

Over Pieter Kers
Na een economische én een creatieve opleiding ben ik midden jaren ’90 aan de slag gegaan als ontwerper en productiemanager van een prominente uitgeverij en zes jaar later voor mezelf begonnen. Ik heb talloze producten ontworpen en gerealiseerd, in het begin vooral boeken, brochures en huisstijlen maar later ook websites en apps. In de loop der jaren heb ik bovendien op zeer uiteenlopende terreinen (duurzaamheid, digitalisering, uitgeven) ervaring opgedaan als projectmanager en ben ik tien jaar directeur van een middelgroot boekenbedrijf geweest.

Tegenwoordig werk ik als onafhankelijk ontwerper en projectmanager van producten met inhoud. Ik verricht onderzoek en schrijf voor diverse media over duurzaamheid, Eco-Design en innovatie. Najaar 2017 verschijnt mijn boek over duurzaamheid in het licht van grafisch ontwerp en publiceren.