Muisje Andersom is waarschijnlijk het meest waardevolle project (qua kostprijs) waar ik ooit bij betrokken was. Het boek werd namelijk gepubliceerd door het CPNB ter gelegenheid van de Kinderboekenweek en had een oplage van ruim 150.000!