Studio Kers werkt regelmatig samen met externe partijen om bijzondere uitgaven mogelijk te maken en wel op verschillende manieren…

… ALS UITGEEFPARTNER
We zijn uitgeefpartner van Woordnacht, een jaarlijks literair festival in Rotterdam waarbij Studio Kers ook betrokken is als ontwerper van de huisstijl en alle communicatie-uitingen.

Daarnaast zijn er geregeld gezamenlijke projecten met diverse stichtingen (zoals voor de boeken Lex’ missie en Slaapverwarring) en kunstgaleries zoals galerieWind.

… MET MAKERS
Een bijzondere vorm van samenwerking is die met makers (auteurs, illustratoren, fotografen e.d.) die in eigen beheer willen publiceren maar daarvoor zelf de kennis of organisatie niet hebben.

Meestal verschijnen dit soort boeken als “gewone” titel in de uitgeverij zoals bijvoorbeeld met Het zinderen van de dagen het geval is. Maar met een specifieke groep professionals hebben we de reeks Moderne visies opgezet. Voor de titels in dit fondsonderdeel werkt Studio Kers samen met personen (meestal een coach of mentor) of organisaties met een originele kijk op arbeid, zingeving, leiderschap, duurzaamheid en dergelijke. Het zijn de visies van mensen die hun ervaring “met de poten in de modder” opdeden en aanlandden op een punt waarop ze anderen met de opgedane kennis verder kunnen helpen.

tutti
Een bijzondere samenwerking is ten slotte die met collega-uitgeverij tutti, met wie we niet alleen samen boeken maken maar ook onze commercie en distributie bundelen.

Natuurlijk staan wij open voor verdere samenwerkingen, neem gerust contact met ons op als een van bovenstaande werkwijzes u interessant lijkt.