Categorie: Duurzaam uitgeven

Lees eerst deze introductie over duurzaam!!!

Al liggen de prioriteiten door allerlei crises vaak ergens anders, over het leefklimaat op aarde en het milieu wordt veel gesproken de laatste jaren. Er zijn er zelfs…

Studio Kers en duurzaam ontwerp

Duurzaamheid in het algemeen begint bij bewustzijn, duurzaam ontwerpen zou je daarom bewust ontwerpen kunnen noemen. Dat wil zeggen, bewust van van alle consequenties van ontwerpbeslissingen.

Studio Kers & duurzaam uitgeven

Duurzaam(heid) is een begrip dat sterk aan zeggingskracht heeft ingeboet de laatste jaren. Persoonlijk spreken wij liever over bewust en verantwoord produceren. Want als je je bewust bent…

Designing backwards, een duurzame ontwerpstrategie

Een interessante theorie over duurzaam ontwerp is “Designing backwards”, ontwikkeld door Celery Design Collective. Dit Amerikaanse ontwerpbureau is gespecialiseerd in ontwerp ten behoeve van commerciële communicatie en onderscheidt zich…

Duurzaamheid als overlevingsstrategie voor uitgevers

In deze barre uitgeeftijden staat, zo heb ik geconstateerd, het hoofd van de meeste uitgevers niet naar duurzaam uitgeven of produceren. En daarmee maken ze een kapitale blunder.

Duurzaam uitgeven, het boek

Het klimaat verandert. De beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk en hergebruik daarvan wordt steeds belangrijker. In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om de CO2-uitstoot…

Wat er nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering…

Jaren geleden al was ik betrokken  bij Duurzaam Boek, het eerste verantwoorde onderzoek naar de duurzaamheid van boekproductie Nederland. Uit de resultaten van het technische onderzoek bleek toen…