Duurzaam(heid) is een begrip dat sterk aan zeggingskracht heeft ingeboet de laatste jaren. Persoonlijk spreken wij liever over bewust en verantwoord produceren. Want als je je bewust bent van wat er slecht voor het milieu is (afval, CO2-uitstoot e.d.) kun je verantwoorde keuzes maken en neemt de duurzaamheid toe, zo simpel kan het zijn. Daarom denken wij dat ‘effectief duurzaam boeken maken” alleen mogelijk en nuttig is als het uitvoerbaar én meetbaar is.

Vanuit deze eenvoudige filosofie hebben wij met de publicatie van onze 25e titel (Rotterdam jaren 80/90, augustus 2022) besloten om voortaan al onze boeken optimaal duurzaam (dat wil zeggen uitvoerbaar én meetbaar) te produceren. We namen de volgende beslissingen:

  • we beperken afval door gunstige en in de regel kleine formaten te kiezen en door zoveel mogelijk te werken met producenten die afvalbeperkend werken.
  • we gebruiken in onze boeken geen milieu-onvriendelijke materialen zoals spot uv-lak of inkten op basis van fossiele oliën.
  • we vermijden materialen die recycling kunnen frustreren, onze omslagen zullen we om die reden niet laten lamineren (plastificeren).
  • we beperken CO2-uitstoot door alleen papier van volledig Europese oorsprong te gebruiken (ook de grondstof moet Europees zijn) en te produceren bij drukkers die gunstig liggen ten opzichte van de lijn tussen papierfabriek en distributiehuis in Nederland, het is daarom niet noodzakelijk dat de producent Nederlands is.
  • we controleren de papiersoorten waar we op laten drukken streng en gebruiken alleen papier met een erkend milieu-kenmerk.

Met ingang van 2023 leggen wij in alle boeken verantwoording af van de keuzes de we maken. We doen dit primair om het publiek en collega-ondernemers verder te informeren en inspireren. Tevens zullen we met ingang van 2023 de website duurzaamuitgeven.nl herinrichten om geïnteresseerden in duurzame boekproductie verder te informeren.

Ten slotte, deze richtlijnen zijn NIET dwingend voor boeken die wij in opdracht maken. We zullen klanten altijd wijzen op mogelijkheden en helpen bij het vinden van (duurzame) oplossingen. Maar we zullen een klant in geen geval dwingen tot duurzaamheid, uiteindelijk blijft dat een individuele keuze.