Categorie: studio

Studio

Studio Kers is gespecialiseerd in ontwerp van omslagen en binnenwerken, opmaak (incl. zetwerk) en productie van boeken en werkt vooral voor (academische) uitgevers, overheden en partijen in de…