Naast “gewone” omslagen en periodieken onderhoudt Studio Kers voor de wetenschappelijke uitgever Koninklijke Brill een groot aantal series. Van belang is hierbij dat het seriebeeld consequent gehandhaafd wordt zodat herkenbaarheid van de serie én huisstijl van Brill gewaarborgd zijn. Studio Kers gaat met dit project zodanig methodisch te werk dat fouten nagenoeg uitgesloten zijn. Overigens ontwierpen wij voor een groot aantal series zelf het basisomslag (zoals de voorbeelden hierboven).