Sinds de eerste versie verzorgt Studio Kers het boekje dat hoort bij de Blamanlezing.

Deze lezing vormt jaarlijk de opening van Festival Woordnacht en werd in 2016 geïnitieerd door Hans Sibarani, directeur van Woordnacht en vanaf 2005 een van de wegbereiders voor de herwaardering van Anna Blaman.

De lezing houdt de naam van de Rotterdamse schrijfster in ere en refereert aan haar humanistische gedachtegoed. De spreker richt zich – in samenhang met het festivalthema van Woordnacht – op actuele thema’s die deel uitmaken van het literaire en maatschappelijke debat. Dit als aanzet tot het vergroten van literair engagement in een tijd van snelle culturele, maatschappelijke en technologische veranderingen.

Blaman stond er zelf om bekend dat zij een zaal ademloos kon boeien. Het kunstenaarschap zag ze als opdracht en in haar eigen lezingen gaf ze uiting aan haar culturele, literaire, maatschappelijke en humanistische bespiegelingen. Voor de naar haar genoemde lezing nodigt Woordnacht een vooraanstaande Nederlandstalige auteur uit.

Sprekers tot nu toe waren: Anneke Brassinga (2022), Eva Meijer (2020), Nelleke Noordervliet (2019), Adriaan van Dis (2018) en Kristien Hemmerechts (2016).

Meer informatie over de lezing in het algemeen en Anna Blaman in het bijzonder vindt u hier. Op deze pagina kunt u de boekjes ook bestellen.