Een ingewikkelde opmaak, zoals het geval is bij meertalige boeken, gaan wij niet uit de weg. In opdracht van Uitgeefmaatschappij Donker bv maakten we al vier meertalige edities (Nederlands in combinatie met Frans, Spaans, Latijn en Arabisch) en er zullen er nog meer (o.a. Turks-Nederlands) volgen.

omslag Arabisch-Nederlands
titelpagina Spaans-Nederlands
spread Arabisch-Nederlands (het boek is Arabisch geörienteerd en leest van achter naar voor)