Dit is Noord-Korea gezien door de lens van Lambert van der Aalsvoort. Misschien wel de meest integere registratie ter wereld van het alledaagse leven in die gesloten samenleving.

Uit de inleiding

Een bezoek aan Noord-Korea verloopt volgens een vast stramien. Twee gidsen begeleiden een vooraf vastgestelde programma. In Pyongyang dient een bloemetje te worden gelegd bij de reusachtige standbeelden van Kim Il-sung en Kim Jong-il. Daarna volgen bezichtigingen van diverse monumenten, de hoofdstedelijke bibliotheek, het Kinderpaleis en op eigen verzoek ook een middelbare school en een dierentuin. In havenstad Nampo aan de westkust wordt de waterkracht-centrale en een plaatselijk weeshuis bezocht, in industriestad Hamhung aan de oostkust een cementfabriek en een in de buurt gelegen landbouw coöperatie en in badplaats Wonsan de pier en het strand.

Je wordt geacht niet iets te fotograferen dat in de ogen van de gidsen een verkeerd beeld van hun land zou kunnen geven. Ook sporadische contacten met burgers verlopen via hen. Je stelt daarom geen vragen die iemand in problemen zouden kunnen brengen. Het openbare leven in de steden en op het platteland oogt sober, ingehouden. In stadsparken zie je bij mooi weer picknickende gezinnen, ouderen die zich er verzamelen om te dansen en enkelingen die in alle rust een boek lezen.

Een begoocheling die iedereen voorspoed belooft en beschutting tegen de buitenwereld lijkt de samenleving te overkoepelen als een glazen hemel.


Technische gegevens
hardcover, 17×21,5cm, 64 pagina’s
ISBN: 978 94 91835 07 0
Prijs: E14,95
verkrijgbaar bij de boekhandel