cv

Mijn naam is Pieter Kers, ik ben oprichter van Studio Kers. Wij verzorgen grafisch ontwerp voor met name (boek-)uitgevers, culturele instellingen, overheden en start-ups en onderscheiden ons door een sterke betrokkenheid bij en een duidelijke focus op het eindresultaat van projecten.

Over mijzelf
Na een economische én een creatieve opleiding ben ik midden jaren ’90 aan de slag gegaan als ontwerper en productiemanager van een prominente uitgeverij en zes jaar later voor mezelf begonnen. Ik heb talloze producten ontworpen en gerealiseerd, in het begin vooral boeken, brochures en huisstijlen maar later ook websites en apps. In de loop der jaren heb ik op uiteenlopende terreinen (duurzaamheid, digitalisering, uitgeven) ervaring opgedaan als projectmanager, adviseur en ondernemer.

Ik verricht onderzoek en schrijf voor diverse media over duurzaamheid, Eco-Design en dergelijke. Najaar 2018 verschijnt het boek Duurzaam uitgeven dat ik samenstel in samenwerking met Erik Timmermans, directeur van Papierenkarton.nl over duurzaamheid in het licht van grafisch ontwerp en publiceren.

Tenslotte publiceert Studio Kers één of enkele boeken per jaar, in opdracht of voor eigen rekening. De focus ligt daarbij op fotografie, kunst, cultuur en/of geschiedenis in relatie tot Rotterdam. Check de pagina werk > publicatie op deze site voor de leverbare titels.