Mijn naam is Pieter Kers, ik ben oprichter van Studio Kers. Wij verzorgen grafisch ontwerp voor met name (boek-)uitgevers, culturele instellingen, overheden en start-ups en onderscheiden ons door een sterke betrokkenheid bij en een duidelijke focus op het eindresultaat van projecten.

Over mijzelf
Na een economische én een creatieve opleiding ben ik midden jaren ’90 aan de slag gegaan als ontwerper en productiemanager van een prominente uitgeverij en zes jaar later voor mezelf begonnen. Ik heb talloze producten ontworpen en gerealiseerd, in het begin vooral boeken, brochures en huisstijlen maar later ook websites en apps. In de loop der jaren heb ik op uiteenlopende terreinen (duurzaamheid, digitalisering, uitgeven) ervaring opgedaan als projectmanager, adviseur en ondernemer.

Studio Kers publiceert in opdracht of voor eigen rekening enkele boeken per jaar en richten zich daarbij op Moderne visies (op zaken als management, duurzaamheid, maatschappij en economie) en op kunst&cultuur (poëzie, literatuur, fotografie e.d.) Uit Rotterdam