Mijn naam is Pieter Kers, ik ben oprichter van Studio Kers. Ik ben boekenmaker en werk met name voor (academische) uitgevers, overheden en partijen in de culturele sector. Ik werk met een duidelijke focus op het eindproduct en beschik over goede technische en creatieve vaardigheden.

Met Studio Kers publiceer ik in opdracht of voor eigen rekening enkele boeken per jaar. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar boeken die typografisch, fotografisch en/of lithografisch interessant zijn. Inhoudelijk concentreer ik mij op taalkunst, fotografie en beeldende kunst. Ik ben Rotterdammer en veel eigen publicaties hebben een link met mijn stad.

Over mijzelf
Na een economische én een creatieve opleiding ben ik midden jaren ’90 aan de slag gegaan als ontwerper en productiemanager van een prominente uitgeverij en zes jaar later voor mezelf begonnen. Ik heb talloze producten ontworpen en gerealiseerd, vooral boeken maar ook huisstijlen, websites, e-books en apps. In de loop der jaren heb ik op uiteenlopende terreinen (duurzaamheid, digitalisering, uitgeven) ervaring opgedaan als projectmanager, adviseur en ondernemer.