Woordnacht is een jaarlijks literair festival in Rotterdam waarbij Studio Kers betrokken is als ontwerper van de huisstijl en communicatie-uitingen. Daarnaast zijn Woordnacht en Studio Kers uitgeefpartners.

Over het festival

In het Rotterdamse veld biedt Woordnacht het complete spectrum van actuele Nederlandstalige literatuur: inclusief cross-overprogrammering naast alle literaire genres. Haar missie luidt: Woordnacht wil literatuur laten beleven als hedendaagse inspiratiebron en tijdloze arena voor ontmoeting en ontdekking. Woordnacht wil de belangstelling voor literatuur vergroten door alle denkbare genres te presenteren als levende tradities, die lezers en potentiële lezers, kenners en geïnteresseerden uit alle leeftijdsgroepen en culturele groepen kunnen delen en beleven. Daarvoor is in deze tijd van minder literatuur lezen meer nodig dan programmering die louter uit gesprekken en voordrachten bestaat. Woordnacht streeft naar prikkelende invalshoeken, diepgang en engagement.