Studio Kers is sinds 2016 als uitgever actief. Het aantal publicaties per jaar groeide gestaag en met ingang van 2023 is de doelstelling om zelfstandig zes tot acht boeken per jaar te publiceren. Met een achtergrond in ontwerp concentreren wij ons op boeken die typografisch, fotografisch en/of lithografisch interessant zijn en hebben we veel aandacht voor technische kwaliteit en duurzaamheid van de boeken die we publiceren.

Inhoudelijk houden we ons bezig met:

  1. Poëzie
  2. Rotterdamse fenomenen, een fondsonderdeel gewijd aan de fenomenen die de stad cultureel kleur geven
  3. Stukgoed, een gevarieerd fondsonderdeel met o.m. veel aandacht voor fotografie; in dit fondsonderdeel komen ook titels die we in opdracht of met partners publiceren.